Tjaco

Nederlands

Tjaco van der Weerd (1990)  werd geboren op Sri Lanka. Nog in datzelfde jaar werd hij geadopteerd. Al vroeg had hij muzikale interesses. Als kleine jonge genoot hij al van de prachtige klanken van het drie-klaviers Reil – De Koff-orgel in de Poortkerk van Kampen. De toen nog slechtziende Tjaco begon zichzelf liedjes, psalmen en geestelijke liederen aan te leren op piano en orgel. De uitdaging om zijn gehoor en muzikaliteit te ontwikkelen werd sterker toen hij op zevenjarige leeftijd geheel blind werd.

Op negenjarige leeftijd begon Tjaco met het volgen van pianolessen op de muziekschool in Kampen. Hier leerde hij bij Hans Bos de grondbeginselen van de muziekleer. Na twee jaar pianoles en het behalen van zijn A-diploma Piano eerstegraads met Cum Laude voor improvisatie, maakte hij de overstap naar het kerkorgel en studeerde hij van 2002 tot 2006 verder bij John Propitius.
In de jaren daarna studeerde Tjaco bij diverse organisten. Van 2005 tot 2007 studeerde hij bij Jasper Stam muziektheorie, harmonisatieleer en improvisatie in diverse stijlen.
In 2007 volgde hij masterclasses bij de blinde organist Paul Houdijk om gesproken bladmuziek te leren. Van 2006 tot 2011 studeerde hij improvisatie in de Franse romantiek en het moderne genre bij Geerten Liefting, hoofdorganist van de St. Bonaventurakerk in Woerden.
In 2010 nam Tjaco deel aan de cursus kerkelijk orgelspel bij de VOGG. Waar hij onder anderen les kreeg van Arjan Versluis en Herman Lammers.
Ook volgde hij in 2011 masterclasses van de improvisator Gijsbert Lekkerkerker te Harmelen.
In 2013 volgde Tjaco in Kevelaer (D) een masterclass improvisatie bij de bekende Duitse professor Wolfgang Seifen.
Van 2011 tot 2016 studeerde Tjaco orgel bij Ab Weegenaar, organist van de Bovenkerk te Kampen. En van 2015 tot 2017 studeerde hij piano bij de pianiste Vesna Dimcevska te Deventer.

In juli 2011 deed Tjaco mee aan het televisie programma ‘Onder Wibi’s vleugels’ en in augustus 2011 nam Tjaco deel aan het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw te Ede.
In november 2014 won Tjaco de derde prijs voor vrije improvisatie tijdens het Nationaal Improvisatieconcours te Elburg.
Tijdens het Nationaal Improvisatieconcours 2015 in Elburg won Tjaco in november 2015 de eerste prijs voor het onderdeel vrije improvisatie.

Op 1 juni 2010 startte Tjaco zijn bedrijf ‘Kumara Music’, onder deze naam vervuld hij al zijn muzikale activiteiten.
Sinds 2015 heeft Tjaco een eigen lespraktijk voor orgel en piano. De lessen worden gegeven in Kampen en Genemuiden.

Tjaco is organist van de Hervormde Gemeente te Zwartsluis waar hij het Rudolph Knol-orgel (1797) bespeelt, binnen de Protestantse Gemeente te Kampen, waar hij het Van Vulpen-orgel (1973) in Het Open Hof bespeeld en in de Gereformeerde Kerk van Genemuiden waar hij het Van Vulpen-orgel (1976) bespeeld.
Daarnaast is Tjaco als inval-organist verbonden aan de Gereformeerde Goede Herderkerk te Oldebroek, de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zwolle en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Levensbron te Rouveen.

Tjaco geeft sinds zijn eerste concert op 13 maart 2003, aan het schitterende Garrels orgel in de Nieuwe Kerk van Maassluis, tal van concerten in Nederland. Daarnaast heeft hij reedsmogen concerteren in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Roemenië en op zijn geboorteland Sri-Lanka. In de afgelopen jaren heeft hij reeds acht orgel- en samenzang-cd’s op zijn naam gezet. O.a. vanuit de Bovenkerk in Kampen, Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag, de Saint François, Lausanne in Zwitserland waar hij het imposante vijf-klaviers Kuhn orgel bespeelt en de St. Peter und Paul Kirche in Wiltz (Luxemburg).

Soli Deo gloria!

English

Tjaco van der Weerd (1990) was born in Sri Lanka and adopted in the same year. As a young boy he was already interested in music and enjoyed the sound of the 3 manual Reil – De Koff organ of the “Poortkerk”  in Kampen. In that time he was already visually impaired, but learned by  himself songs and hymns on piano and organ. The challenge of developping his hearing and musicality became stronger when he became completely blind at the age of 7.
At the age of 9 Tjaco had the opportunity to get piano lessons in the music school of Kampen. Hans Bos teached him the basics of the music theory. After 2 years of piano lessons he got his A-graduation for Piano,  Cum Laude for improvisations. His next step was the church organ, where from 2002 untill 2006 he studied by John Propitius.
Another teacher was Jasper Stam (2005 – 2007), who taught Tjaco musical theory, harmonisation and improvisation, in various styles.
In 2007 he also had masterclasses , lead by the blind organist Paul Houdijk, to learn spoken  sheet music.
From 2006 untill 2011 he studied the French Romantic en the modern genre with Geerten Liefting as his teacher, the head organist of the St. Bonaventurakerk in Woerden.
He also attended masterclasses with the improviser Gijsbert Lekkerkerker of Harmelen.
At this moment  he studied Ab Weegenaar, organist of the “Bovenkerk” in Kampen.
In 2013 Tjaco attended a masterclass improvisation by the well known German professor Wolfgang Seifen in Kevelaer (D).
In July 2011 Tjaco was in a TV-program called  “Onder Wibi’s vleugels” and  also in 2011 he took part in the Feike Asma competition of “Johannes Orgelbouw” in Ede.

In June 2010 Tjaco started his own company Kumara Music, the name for al his musical activities.

Now Tjaco is the organist of the Hervormde Kerk in Zwartsluis, where he plays the Knol-organ (1779) and of the Hervormde Gemeente of Kampen, where he plays on the “Van Vulpen”-organ (1973) in “Het Open Hof”.

Tjaco had already his first concert on 13th of March 2003, playing at the magnificent Garrels organ of the Nieuwe Kerk in Maassluis, further on a lot of concerts in the rest of Holland. Abroad there were concerts in Germany, Belgium, Luxembourg, France, England, Switserland and Rumania, as well as in his homeland Sri Lanka.
In the past years he recorded CD’s in the “Bovenkerk” of Kampen, the Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag and the Saint Francois, Lausanne in Switzerland, where he played on the impressive 5 manual Kuhn organ.

SOLI DEO GLORIA!

France

Tjaco van der Weerd est né au Sri Lanka en 1990. La même année, il est adopté. Très tôt, il affiche un intérêt pour la musique. Encore enfant, il est fasciné par la magnifique sonorité de l’orgue à trois claviers Reil – De Koff de l’église Poortkerk de Kampen. Alors encore malvoyant, Tjaco commence à apprendre chansons, psaumes et chants lyriques au piano et à l’orgue. Le défi de développer son oreille et sa musicalité se renforce à l’âge de sept ans lorsqu’il devient entièrement aveugle. À neuf ans, Tjaco a la chance de suivre des leçons de piano à l’école de musique de Kampen. Auprès de Hans Bos, il y apprend les fondements de l’apprentissage musical. Après deux années de cours de piano et après avoir obtenu son diplôme A de piano premier degré Cum Laude en improvisation, il passe à l’orgue d’église et continue son apprentissage de 2002 à 2006 sous la houlette de John Propitius.
De 2005 à 2007, il étudie également auprès de Jasper Stam. Il y apprend essentiellement la théorie de la musique, l’harmonie et l’improvisation dans divers styles.
En 2007, il suit également des classes de maître auprès de l’organiste aveugle Paul Houdijk pour apprendre l’écriture musicale parlée. De 2006 à 2011, il étudie l’improvisation dans le style romantique français et moderne auprès de Geerten Liefting, organiste de l’église St. Bonaventurakerk à Woerden.
En 2011, il suit également des classes de maître auprès de l’improvisateur Gijsbert Lekkerkerker à Harmelen.
Actuellement, Tjaco étudie auprès d’Ab Weegenaar, organiste de l’église Bovenkerk à Kampen.
En 2013, Tjaco suit une classes de maître d’improvisation à Kevelaer (Allemagne) auprès du célèbre professeur allemand Wolfgang Seifen.
En juillet 2011 Tjaco participe au programme télévisé “Sous les ailes de Wibi” et en août 2011, Tjaco participe au concours Feike Asma organisé par Johannus Orgelbouw à Ede.

Le 1er juin 2010, Tjaco lance son entreprise ‘Kumara Music’, qui regroupe toutes ses activités musicales.

Tjaco est l’organiste de la Communauté Réformée de Zwartsluis où il joue sur l’orgue Knol (1797) et au sein de la Communauté Réformée et de l’Église Réformée à Kampen, où il joue sur l’orgue Van Vulpen (1973) de l’Open Hof.

Depuis son premier concert le 13 mars 2003, sur le magnifique orgue Garrels de la Nieuwe Kerk de Maassluis, Tjaco a donné d’innombrables concerts aux Pays-Bas. De plus, il a déjà eu l’occasion de donner des concerts en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Angleterre, en Suisse, en Roumanie et dans son pays natal, le Sri Lanka. Ces dernières années, il a déjà édité six CDs d’orgue solo, entre autres dans l’église Bovenkerk de Kampen, l’église évangélique luthérienne de La Haye et l’église Saint-François de Lausanne en Suisse sur l’imposant orgue Kuhn à cinq claviers.

Soli Deo gloria!