Media

18 dec

CD Psalmzang vanuit de Grote Kerk te Tholen

1. Samenzang Psalm 89 vers 7 en 8 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm89.mp3[/embed] 2. Samenzang Psalm 56 vers 4 en 6 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm56.mp3[/embed] 3. Samenzang Psalm 123 vers 1 en 2 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm123.mp3[/embed] 4. Samenzang Psalm 8 vers 1, 3, 4 en 9 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm8.mp3[/embed] 5. Samenzang Psalm 62 vers 1, 4 en 5 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm62.mp3[/embed] 6. Samenzang Psalm 119 vers 62, 3, 17, 23 en 88 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm119.mp3[/embed] 7. Samenzang Psalm 141 vers 1, 2 en 3 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm141.mp3[/embed] 8. Samenzang Psalm 86 vers 1 en 6 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/6Psalm86.mp3[/embed] 9. Samenzang Psalm 3 vers 3, 2 en 4 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm3.mp3[/embed]

26 aug

Kuhn-orgel Saint-François, Lausanne (CH)

Improvisation fireworks by Tjaco van der Weerd at the Kuhn organ of Saint-François, Lausanne (CH)

Tjaco van der Weerd speelt Le Banquet Céleste-Lyrique, Kuhn-orgel, Saint François Lausanne (CH)

Tjaco van der Weerd speelt Koraalbewerking Psalm 2 aan het Kuhn orgel, Saint-François, Lausanne (CH)

21 aug

CD À l’improviste 2

1. Lof zij de Heer [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Lofzijdeheer.mp3[/embed] 2. Psalm 90 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Psalm90.mp3[/embed] 3. Blijf bij mij, Heer [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Blijfbijmijheer.mp3[/embed] 4. Daar juicht een toon [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Daarjuichteentoon.mp3[/embed] 5. Psalm 140 - Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2koraal140.mp3[/embed] 6. Psalm 140 - Duo [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Duo140.mp3[/embed] 7. Psalm 140 - Marche en Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Marchekoraal140.mp3[/embed] 8. Psalm 24 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Psalm24.mp3[/embed] 9. Abba Vader [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Abbavader.mp3[/embed] 10. Op bergen en in dalen [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Opbergenenindalen.mp3[/embed] 11. Psalm 6 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Psalm6.mp3[/embed] 12. Door de nacht van smart en zorgen [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Doordenacht.mp3[/embed] 13. Ik hoor trompetten klinken [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Ikhoortrompettenklinken.mp3[/embed] 14. Psalm 141 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Psalm141.mp3[/embed] 15. Wat de toekomst brengen moge [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Watdetoekomst.mp3[/embed] 16. Alle roem is uitgesloten [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Alleroem.mp3[/embed] 17. Het gebed des Heeren - Cantus Firmus [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Cantusfirmus.mp3[/embed] 18. Het gebed des Heeren - Scherzo voor twee fluiten [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Scherzo.mp3[/embed] 19. Het gebed des Heeren - Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Koraal.mp3[/embed] 20. De kerk van alle tijden [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/2Dekerkvanalletijden.mp3[/embed]

20 aug

CD À l’improviste 1

1. Ouverture en koraal Psalm 19 vers 1 en 4 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm191.mp3[/embed] 2. Fantasie over Jesu, meine Freude [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Jesumeinefreude1.mp3[/embed] 3. Cantilena en koraal Psalm 77 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm77.mp3[/embed] 4. Symphonie Psalm 45 - Vers 1: Allegro [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Allegro.mp3[/embed] 5. Symphonie Psalm 45 - Vers 4: Adagio [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Adagio.mp3[/embed] 6. Symphonie Psalm 45 - Vers 5: Quasi Trio [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/QuasiTrio.mp3[/embed] 7. Symphonie Psalm 45 - Vers 7 en 8: Toccata en Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/ToccataKoraal.mp3[/embed] 8. À l'improviste Psalm 38 vers 10 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm38.mp3[/embed] 9. Toccata Psalm 86 vers 9 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm86.mp3[/embed] 10. Sonate Psalm 150 - Vers 1: Petite Toccata [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/PetiteToccata.mp3[/embed] 11. Sonate Psalm 150 - Vers 2: Trumpet Voluntary [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/TrumpetVoluntary.mp3[/embed] 12. Sonate Psalm 150 - Vers 3: Toccata en Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/ToccataKoraalPsalm150.mp3[/embed] 13. Intrada, Cantus Firmus, Toccata en Koraal Psalm 145 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm145.mp3[/embed]

15 aug

CD Looft, looft den Heer’ gestadig

1. Psalm 42 vers 1 en 5 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/mp3/Psalm42.mp3[/embed] 2. Psalm 121 vers 1 en 4 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm121.mp3[/embed] 3. Orgel solo - koraalcantate Psalm 43 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm43.mp3[/embed] 4. Psalm 84 vers 3 en 6 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm84.mp3[/embed] 5. Psalm 116 vers 1, 2, 3, 10 en 11 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm116.mp3[/embed] 6. Psalm 145 vers 2, 3 en 7 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm145Looft.mp3[/embed] 7. Psalm 107 - Plein Jeu [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/PleinJeu.mp3[/embed] 8. Psalm 107 - Marche Petite [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/MarchePetite.mp3[/embed] 9. Psalm 107 - Aria [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Aria.mp3[/embed] 10. Psalm 107 - Petite Toccata [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/PetiteToccata.mp3[/embed] 11. Psalm 107 - Grande Toccata [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/GrandeToccata.mp3[/embed] 12. Psalm 107 - Samenzang vers 12, 13 en 1 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Samenzang.mp3[/embed] 13. Psalm 68 vers 10 en 17 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm68.mp3[/embed] 14. Psalm 118 vers 1 en 7 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm118.mp3[/embed]

13 aug

CD Veni, veni, Emmanuël

1. Heft aan, heft aan [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Heftaan.mp3[/embed] 2. Veni, veni, Emmanuël [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/veni.mp3[/embed] 3. Nun komm, der Heiden Heiland [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Nunkomm.mp3[/embed] 4. Ik kniel aan uwe kribbe neer [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/ikkniel.mp3[/embed] 5. Komt allen tezamen [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Komtallen.mp3[/embed] 6. Stille nacht [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/stillenacht.mp3[/embed] 7. Lofzang van Zacharias [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/zacharias.mp3[/embed] 8. Lofzang van Simeon [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/simeon.mp3[/embed] 9. Lofzang van Maria [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/maria.mp3[/embed] 10. Eer zij God in onze dagen - Ere zij God [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/eerzijgod.mp3[/embed]

8 aug

CD Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen

1. Intrada, cantus firmus, toccata en koraal Psalm 92 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/psalm92.mp3[/embed] 2. Aria, cantus firmus en koraal Psalm 130 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/psalm130.mp3[/embed] 3. Vater unser - Koraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/koraal.mp3[/embed] 4. Vater unser - Trio met melodie in pedaal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/trio.mp3[/embed] 5. Vater unser - Basso Continuo [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/BassoContinuo.mp3[/embed] 6. Vater unser - Schertzo [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/schertzo.mp3[/embed] 7. Vater unser - Voor de Vox Humana [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/voxhumana.mp3[/embed] 8. Vater unser - Renesance [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Renesance.mp3[/embed] 9. Vater unser - Basse de Trompette [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/BassedeTrompette.mp3[/embed] 10. Vater unser - Toccata en slotkoraal [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Toccata.mp3[/embed] 11. Meditatie en koraal Psalm 5 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Meditatie.mp3[/embed] 12. Toccata Psalm 72 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm72.mp3[/embed] 13. Aria De Droom [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/DeDroom.mp3[/embed] 14. Fantasie en toccata Psalm 49 [embed]https://tjacovanderweerd.nl/mp3/Psalm49.mp3[/embed]